International Transport & Spedition Rumiana Hinkova. Diesel price 1.324 €/l. EW Charger € 0.34 kW/h

Project

Проект № BG16RFOP002-2.077-1059-C01

Проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на ико-номическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ЕТ РУМЯНА ХИНКОВА  

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.  

Начало: 25.01.2021г.
Край: 25.04.2021г.

Top